Z A K LJ U Č A K

 

o rezultatima izbora ponude broj 27

 

 

Na Roditeljskom sastanku , dana  5.12.2022.  utvrđeno je:

 

  1. Glasovanje je održano dana 5.12.2022. u vremenu od  _20.05 do _20.15  sati putem aplikacije Google Forms.

 

  1. Nazočno je _80_ roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava.

 

  1. Važećih odgovora je bilo _76 , nevažećih 4_

 

  1. Potencijalni davatelji usluga dobili su slijedeći broj glasova:

 

  1. VB TOURS – 43
  2. BROD TOURS – 33

 

 

            Za odabranog davatelja usluga izabran/a je:    _ VB TOURS _

 

Zaključak – ponuda 27