Dragi novi i stari učenici,

nastavna godina 2021./2022. počinje u ponedjeljak, 6 rujna 2021.
Nastava će se odvijati u dvije smjene, prva smjena počinje u 7:10 (1.a, 1.b, 1.e, 2.a, 2.b, 2.e, 3.d, 4.a, 5.a) a druga smjena u 13:10 (1.c, 1.d, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b, 4.c, 4.d).
Raspored možete naći na Yammeru ili na ovoj poveznici.

Učenici prvih razreda trebaju pričekati ispred škole pa će ih razrednici uputiti u učionice.