Poveznice za virtualne učionice (detaljne informacije ćete dobiti od svojih razrednika na prvome satu):

1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

Upute za aktivaciju office 365